De School

Doctor Jan van Breemenstraat 1
1056 AB Amsterdam

020 737 3197
www.deschoolamsterdam.nl/restaurant